Belépés

Állítsa vissza jelszavát most!

Kérjük adja meg az e-mail címét és küldeni fogunk egy helyreállító levelet Önnek!

Szolgáltatások

E-Tanácsadás

Amennyiben kérdése merül fel a cégalapítással vagy cégmódosítással kapcsolatban jogi kérdése merül fel, keressen minket bizalommal.

Segítséget tudunk nyújtani a cégeljárás eljárásjogi kérdéseivel kapcsolatban (melyik bíróság jár el, melyik jogszabály alapján, milyen dokumentumok és igazolások szükségesek, külföldi tulajdonos vagy ügyvezető, vezető tisztségviselő eltiltása, adóregisztrációs eljárás, kényszertörlés, törvényességi felügyeleti eljárások stb.), valamint a társasági jogi kérdésekkel összefüggésben (gazdasági társaság, kft., bt., tulajdonosi jogok és felelősség, vezető tisztségviselői jogok és kötelezettségek, felelősség, cégadásvétel, üzletrész átruházás, taggyűlés összehívása, szabályszerű lebonyolítása, törzstőke leszállítása-, felemelése, pótbefizetés, szindikátusi szerződés, startup, kockázati tőkebefektetés, Jeremie, Hiventures, vételi jog, drag along jog, exit esemény, tag-along jog, hígulás-, és hígulás elleni védelem, e-taggyűlés, írásbeli taggyűlés, elektronikus hírközlési eszköz útján tartott taggyűlés, tagkizárás stb.)

A tanácsadás elektronikus hírközlő eszköz útján történik, az Ön által választott időpontban, angol és /vagy magyar nyelven. A megfelelő tanácsadás feltétele, hogy a vonatkozó dokumentumokat részünkre a tanácsadást megelőzően átadja. Dokumentum vizsgálata a tanácsadás során történik. Legalább egy munkaóra tanácsadási díjat kell fizetnie. A szolgáltatás díja időalapú.

E-Cégalapítás

Cégalapítás szolgáltatás teljesen online ügyintézéssel. Egyszerűsített cégeljárásban. A következő cégek alapításában tudunk segíteni: korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság. Bekérjük az alapításhoz szükséges adatokat, Ön Időpontot foglal a Pénzmosási azonosításra, majd megküldjük Önnek az aláírandó dokumentumokat. Aláírás Ügyfélkapu keretében, AVDH szolgáltatással.

Biztosítjuk a cégbejegyzéshez szükséges valamennyi, jogszabály által megkövetelt okirat előkészítését, cégalapítási folyamat ügyintézését, pénzmosási ellenőrzés lefolytatását, okiratok ügyvédi e-ellenjegyzését, cégalapítási kérelem cégbíróságra történő benyújtását és az elsőfokú eljárásban a jogi képviselet ellátását.

Megkapja tőlünk az e-ellenjegyzett okiratokat hiteles pdf-ben, a cégbejegyzési kérelem .es3 fájlt, e-tértivevényt, és egyéb, az eljárásban keletkezett bírósági végzést.

Az illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nem merül fel cégalapítás során az egyszerűsített cégeljárásban.

A szolgáltatások esetében részletes információkat talál az ÁSZF-ben.

Igénybevehető E-Cégalapítás szolgáltatások:

 • Többszemélyes Kft. alapítása - A korlátolt felelősségű társaság (kft.) olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. A társaság kötelezettségeiért – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a tag nem köteles helytállni.
 • Egyszemélyes Kft. alapítása - Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnak egy tagja van, az alapító. Az alapító dönt valamennyi olyan kérdésben, amelyet a többszemélyes Kft. esetében a taggyűlés hatáskörébe tartozik. 
 • Bt. alapítása - A betéti társaság (bt.) létesítésére irányuló társasági szerződés megkötésével a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy a társaság gazdasági tevékenységének céljára a társaság részére vagyoni hozzájárulást teljesítenek, továbbá legalább az egyik tag (a továbbiakban: beltag) vállalja, hogy a társaságnak a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségeiért a többi beltaggal egyetemlegesen köteles helytállni, míg legalább egy másik tag (a továbbiakban: kültag) a társasági kötelezettségekért – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – nem tartozik helytállási kötelezettséggel.


E-Cégmódosítás

Cégmódosítás szolgáltatás teljesen online ügyintézéssel. Egyszerűsített cégeljárásban. A következő cégfajták módosításában tudunk segíteni: korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság.

Biztosítjuk a cégmódosításhoz szükséges valamennyi, jogszabály által megkövetelt okirat előkészítését, cégalapítási folyamat ügyintézését, pénzmosási ellenőrzés lefolytatását, okiratok ügyvédi e-ellenjegyzését, cégmódosítási kérelem cégbíróságra történő benyújtását és az elsőfokú eljárásban a jogi képviselet ellátását.

A cég adatiban bekövetkezett változás illeték-, és közzétételi költségtérítés köteles tevékenység. Általánosságban az illeték összege 15.000,- Ft, míg a közzétételi költségtérítés összeg 3.000,- Ft, bizonyos szolgáltatások esetén az illeték összege változhat, az eltérő összegű illetéket az adott szolgáltatásnál feltüntetjük a weboldalon, illetve a megrendelés során is.

Megkapja tőlünk az e-ellenjegyzett okiratokat hiteles pdf-ben, a cégbejegyzési kérelem .es3 fájlt, e-tértivevényt, és egyéb, az eljárásban keletkezett bírósági végzést. Az illeték és közzétételi költségtérítés megfizetését E-CÉG kezeli.

A szolgáltatások esetében részletes információkat talál az ÁSZF-ben.

A következő cégmódosítások lehetségesek:

 • Cégnév módosítása - A jelenlegi cégnév bármilyen jellegű módosítása. A szolgáltatás tartalmazza a választott cégnév vezérszónak a cégjegyzékbe bejegyzett más cégek neveivel történő egyszerű, a www.e-cegjegyzek.hu oldalon elérhető keresőszolgáltatással történő összehasonlítását, valamint a régi cégnév törlését, és az új cégnév bejegyzését. A vizsgálat nem tud kiterjedni a választott cégnév más cégnevekkel történő 3 alfabetikus eltérést vizsgáló ellenőrzésére. Amennyiben biztos akar abban lenni, hogy az Ön cégneve valóban eltér más cégek neveitől, úgy lehetősége van arra, hogy a cégnevet lefoglalja. A cégnév foglalása megnevezésű szolgáltatásnál olvashat erről többet. A szolgáltatás kiterjed a teljes cégnév, és a rövidített cégnév módosítására is. A szolgáltatás tartalmazza, a változáshoz szükséges társasági szerződés módosítás határozat, és a megváltozott egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését.A keresőszolgáltatással az ellenőrizhető, hogy van e más cég bejegyezve a cégjegyzékbe a választott cégnévvel azonos cégnéven. Az eltérés mértéke, jellege vonatkozásában az oldalon elérhető blogcikkekben tájékozódjon.;
 • Székhelymódosítás (meglévő székhely törlése / új székhely bejegyzése) - A jelenlegi székhely bármilyen módosítása. A szolgáltatás tartalmazza, a változáshoz szükséges társasági szerződés módosítás határozat, és a megváltozott egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését. Az ügyfél biztosítja székhelyhasználat jogszerűségét igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat rendelkezésre bocsátását. A székhelyhasználat jogszerűségét igazoló okirat szerinti cím, amely, és csak az lehet a székhely cégjegyzékbe bejegyzett címe. 
 • Telephely módosítása (új telephely bejegyzése / régi telephely törlése) - A jelenlegi telephely bármilyen módosítása. A cégjegyzékbe bejegyzett egy telephely törlése, és egy új telephely bejegyzése. A szolgáltatás tartalmazza, a változáshoz szükséges társasági szerződés módosítás határozat, és a megváltozott egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését. Az ügyfél biztosítja telephelyhasználat jogszerűségét igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat rendelkezésre bocsátását. A telephelyhasználat jogszerűségét igazoló okirat szerinti cím, amely, és csak az lehet a telephely cégjegyzékbe bejegyzett címe. 
 • Fióktelep módosítása (új fióktelephely bejegyzése / régi fiók telephely törlése) - A jelenlegi fióktelephely bármilyen módosítása. A cégjegyzékbe bejegyzett egy fióktelephely törlése, és egy új fióktelephely bejegyzése. A szolgáltatás tartalmazza, a változáshoz szükséges társasági szerződés módosítás határozat, és a megváltozott egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését. Az ügyfél biztosítja fióktelephelyhasználat jogszerűségét igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat rendelkezésre bocsátását. A fióktelephelyhasználat jogszerűségét igazoló okirat szerinti cím, amely, és csak az lehet a fióktelephely cégjegyzékbe bejegyzett címe. 
 • Telephely törlése (bejegyzett telephely törlése) - A jelenlegi telephely törlése a cégjegyzékből. A cégjegyzékbe bejegyzett egy telephely törlése. A szolgáltatás tartalmazza, a változáshoz szükséges társasági szerződés módosítás határozat, és a megváltozott egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését.  
 • Fióktelephely törlése (bejegyzett fióktelephely törlése) - A jelenlegi fióktelephely törlése a cégjegyzékből. A cégjegyzékbe bejegyzett egy fióktelephely törlése. A szolgáltatás tartalmazza, a változáshoz szükséges társasági szerződés módosítás határozat, és a megváltozott egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését.  
 • Ügyvezető (magánszemély) módosítás (régi magánszemély ügyvezető törlése / új magánszemély ügyvezető bejegyzése) - Az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő cégjegyzékből történő törlése, és az új ügyvezető kinevezése és cégjegyzékbe történő bejegyzése. A szolgáltatás tartalmazza, a változáshoz szükséges társasági szerződés módosítás határozat, és a megváltozott egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését. A határozat tartalmazza az régi ügyvezető tisztségéből történő visszahívását, és az új ügyvezető kinevezését, a választott aláírásai joggal (önálló vagy több ügyvezető esetén együttes aláírás meghatározása/meghatározott másik ügyvezető kötelező aláírása a választott ügyvezető esetén). Amennyiben az aláírási jogot kívánja módosítani, ugyancsak ezt a szolgáltatást kell választania. A szolgáltatás magyar magánszemély bejegyzésére vonatkozik. A szolgáltatás során elektronikus aláírás minta készül.
 • Ügyvezető / Könyvvizsgáló (cég) módosítás (régi magánszemély/cég ügyvezető / könyvvizsgáló törlése / új cég ügyvezető/könyvvizsgáló bejegyzése) - Az ügyvezető (könyvvizsgáló), mint vezető tisztségviselő cégjegyzékből történő törlése, és az új ügyvezető (könyvvizsgáló) kinevezése és cégjegyzékbe történő bejegyzése. Ügyvezető (könyvvizsgáló) lehet cég is, ilyen esetben a cég részéről meg kell jelölni azt a természetes személyt, aki az ügyvezető cég / könyvvizsgáló cég nevében és képviseletében jogosult eljárni. A szolgáltatás tartalmazza, a változáshoz szükséges társasági szerződés módosítás határozat, és a megváltozott egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését. A határozat tartalmazza az régi ügyvezető tisztségéből történő visszahívását, és az új ügyvezető kinevezését, a választott aláírásai joggal (önálló vagy több ügyvezető esetén együttes aláírás meghatározása/meghatározott másik ügyvezető kötelező aláírása a választott ügyvezető esetén), illetve a kömyvvizsgáló kijelölését. A szolgáltatás során elektronikus aláírás minta készül az ügyvezető részére. Az ügyfél köteles igazolni az ügyvezetőként / könyvvizsgálóként megjelölt cég esetében a cég hiteles adatait, eljárási képességet. Amennyiben az aláírási jogot kívánja módosítani, ugyancsak ezt a szolgáltatást kell választania.  Jelen esetben is a cég / könyvvizsgáló nevében eljáró személy magyar magánszemély kell, hogy legyen. Amennyiben a könyvvizsgáló magánszemély (egyéni vállalkozó) akkor is ezt a solgáltatást kell választani.
 • Ügyvezető törlése (egy bejegyzett ügyvezető törlése) - Az ügyvezető, mint vezető tisztségviselő cégjegyzékből történő törlése. A cégjegyzéknek tartalmaznia kell legalább egy képviselőt, ezért az ügyvezetők száma nullára nem csökkenhet. Amennyiben a bejegyzett másik ügyvezető aláírási joga együttes volt a törlésre kerülő ügyvezető aláírásával, úgy az aláírási jog megváltoztatása csak felár esetén lehetséges, ugyanis ahhoz a másik ügyvezető aláírási jogát is meg kell változtatni, melyre ugyancsak határozatot kell hozni, elfogadó nyilatkozatot, és aláírás mintát kell készíteni. A szolgáltatás tartalmazza, a változáshoz szükséges társasági szerződés módosítás határozat, és a megváltozott egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését. 
 • Új ügyvezető bejegyzése (egy új magánszemély ügyvezető bejegyzése) - A jelenleg bejegyzett ügyvezetők mellé további ügyvezető választása és bejegyzése a cégjegyzékbe. A szolgáltatás tartalmazza, a változáshoz szükséges társasági szerződés módosítás határozat, és a megváltozott egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését. Amennyiben a bejegyzésre kerülő ügyvezető aláírási jogát együttes aláírásként kívánja más ügyvezetővel, úgy a bejegyzése csak felár esetén lehetséges, ugyanis ahhoz a másik ügyvezető aláírási jogát is meg kell változtatni, melyre ugyancsak határozatot kell hozni, elfogadó nyilatkozatot, és aláírás mintát kell készíteni. Amennyiben az aláírási jogot kívánja módosítani, ugyancsak ezt a szolgáltatást kell választania. A szolgáltatás magyar magánszemély bejegyzésére vonatkozik. A szolgáltatás során elektronikus aláírás minta készül.
 • Cégvezető bejegyzése (egy új magánszemély cégvezető bejegyzése) - A jelenleg bejegyzett ügyvezető(k) mellé további egy cégvezető választása és bejegyzése a cégjegyzékbe. A szolgáltatás tartalmazza, a változáshoz szükséges társasági szerződés módosítás határozat, és a megváltozott egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését. Amennyiben a bejegyzésre kerülő cégvezető aláírási jogát együttes aláírásként kívánja más cégvezetővel, úgy a bejegyzése csak felár esetén lehetséges, ugyanis ahhoz a másik cégvezető aláírási jogát is meg kell változtatni, melyre ugyancsak határozatot kell hozni, elfogadó nyilatkozatot, és aláírás mintát kell készíteni. Amennyiben csak az aláírási jogot kívánja módosítani, ugyancsak ezt a szolgáltatást kell választania. A szolgáltatás magyar magánszemély bejegyzésére vonatkozik. A szolgáltatás során elektronikus aláírás minta készül. A társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselők munkájának segítése érdekében egy vagy több cégvezetőt nevezhet ki. A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselő (ügyvezető) rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A cégvezetőre a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi okokat megfelelően alkalmazni kell. Az általános hatáskörű cégvezető mellett a gazdasági társaság legfőbb szerve vagy felhatalmazása alapján az ügyvezetés a társaság telephelyein és fióktelepein tevékenykedő korlátozott hatáskörű cégvezetőket is kinevezhet. 
 • Cégvezető törlése (egy bejegyzett cégvezető törlése) - A cégvezető, mint vezető tisztségviselő cégjegyzékből történő törlése. Amennyiben a bejegyzett másik cégvezető aláírási joga együttes volt a törlésre kerülő cégvezető aláírásával, úgy az aláírási jog megváltoztatása csak felár esetén lehetséges, ugyanis ahhoz a másik cégvezető aláírási jogát is meg kell változtatni, melyre ugyancsak határozatot kell hozni, elfogadó nyilatkozatot, és aláírás mintát kell készíteni. A szolgáltatás tartalmazza, a változáshoz szükséges társasági szerződés módosítás határozat, és a megváltozott egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítését.
 • Ügyvezető(k) / Cégvezető(k) aláírási jogának módosítása szolgáltatáscsomag (a szolgáltatás tartalmaz egy Ügyvezetőmódosítást azzal, hogy egy másik, az aláírási jog megváltozása miatt érintett veuető tisztségviselő aláírási joga is megváltoztatásra kerül, a szolgáltatás legfeljebb két magánszemélyt érintően vezető igénybe) - Az ügyvezető / cégvezető, mint vezető tisztségviselő jogosult a céget képviselni, meghatározott időtartamig, valamint önálló aláírási joggal, vagy más vezető tisztségviselőkkel együttes aláírással. A szolgáltatás tartalmazza, hogy a cég töröl egy magánszemély ügyvezetőt a cégjegyzákből és bejegyez egy másikat, azzal, hogy a bejegyzett vezető tisztségviselő aláírási joga érinti más vezető tisztségviselő aláírási jogát.
 • Tagváltozás (régi magánszemély tag törlése / új magánszemély tag bejegyzése) egyetértéssel - A társaság valamely tagjának törlése, és új tag társasági szerződésbe történő rögzítése. A tagváltozás a polgári törvénykönyv szerinti számos jogcímen kerülhet sor, de a jogcímet korlátozhatja a társasági szerződés. Amennyiben a társasági szerződés rendelkezése korlátozza a tulajdonrész átruházását, úgy a társasági szerződést is módosítani kell az ügyletet megelőzően, de ez elegendő, ha határozat formájában megelőzi a tagváltozásra vonatkozó ügylet időpontját. A tulajdonátruházás jogcíme legtöbb esetben adásvétel vagy ajándék, de lehetséges valamely házastársi közös vagyon megosztása is. Amennyiben nem valamennyi tag értékesíti a tulajdonrészét, úgy kft. esetében felmerül a többi tag, a társaság, vagy a társaság által kijelölt más személy előváráslási jogának gyakorlása. Ez a társasági szerződés rendelkezéseitől függ. A legtöbb esetben a tagváltozásra a tulajdonrész (üzletrész, vagyoni betét) névértékén kerül sor.
 • Tagváltozás (régi magánszemély/cég tag törlése / új cég tag bejegyzése) egyetértéssel - A társaság valamely tagjának törlése, és új cég tag társasági szerződésbe történő rögzítése. A tagváltozás a polgári törvénykönyv szerinti számos jogcímen kerülhet sor, de a jogcímet korlátozhatja a társasági szerződés. Amennyiben a társasági szerződés rendelkezése korlátozza a tulajdonrész átruházását, úgy a társasági szerződést is módosítani kell az ügyletet megelőzően, de ez elegendő, ha határozat formájában megelőzi a tagváltozásra vonatkozó ügylet időpontját. A tulajdonátruházás jogcíme legtöbb esetben adásvétel vagy ajándék, de lehetséges valamely házastársi közös vagyon megosztása is. A legtöbb esetben a tagváltozásra a tulajdonrész (üzletrész, vagyoni betét) névértékén kerül sor. Amennyiben nem valamennyi tag értékesíti a tulajdonrészét, úgy kft. esetében felmerül a többi tag, a társaság, vagy a társaság által kijelölt más személy előváráslási jogának gyakorlása. Ez a társasági szerződés rendelkezéseitől függ. Az ügyfél köteles igazolni a tagként megjelölt cég esetében a cég hiteles adatait, eljárási képességet. Jelen esetben is a cég, mint tag nevében eljáró személy magyar magánszemély kell, hogy legyen.
 • Cégátírás szolgáltatás 1 (tartalmaz 1 db Ügyvezetőmódosítás (magánszemély), 1 db Székhelymódosítás, és 1 db Tagváltozás (magánszemély) szolgáltatásokat) - A szolgáltatáscsomag keretében a cégeladások intézhetőek, melyek esetében jellemzően az új vevő megszerzi az egyszemélyes kft. üzletrészét, saját magát vagy más magánszemélyt jelöl ki ügyvezetőnek, és az általa választott székhelyre teszi a cég székhelyét. A szolgáltatáscsomag tartalmazza az új tevékenységi körök rögzítését (a tevékenységi köröket minden esetben a könyvelő módosítja változásbejelentő nyomtatványon, de a társaság a tevékenységi körök módosítását határozatban köteles rögzíteni). A szolgáltatáscsomag nem tartalmaz cégnév módosítást.
 • Cégátírás szolgáltatás 2 (tartalmaz 2 db Ügyvezetőmódosítás (magánszemély), 1 db Székhelymódosítás, és 2 db Tagváltozás (magánszemély) szolgáltatásokat) - A szolgáltatáscsomag keretében a cégeladások intézhetőek, melyek esetében jellemzően az új vevők szerzik meg az egy-, vagy többszemélyes kft. üzletrészét, avagy a bt. kültagjai, beltagjai változnak, egyúttal új magánszemélyt jelölnek ki ügyvezetőnek, és az általuk választott székhelyre teszi a cég székhelyét. A szolgáltatáscsomag tartalmazza az új tevékenységi körök rögzítését (a tevékenységi köröket minden esetben a könyvelő módosítja változásbejelentő nyomtatványon, de a társaság a tevékenységi körök módosítását határozatban köteles rögzíteni). A szolgáltatáscsomag nem tartalmaz cégnév módosítást.
 • Cégátírás szolgáltatás 3 (tartalmaz 1 db Ügyvezetőmódosítás (cég vagy magánszemély), 1 db Székhelymódosítás, és 1 db Tagváltozás (cég vagy magánszemély) szolgáltatásokat) - A szolgáltatáscsomag keretében a cégeladások intézhetőek, melyek esetében jellemzően az új vevők szerzik meg az egy-, vagy többszemélyes kft. üzletrészét, avagy a bt. kültagjai, beltagjai változnak, egyúttal új magánszemélyt jelölnek ki ügyvezetőnek, és az általuk választott székhelyre teszi a cég székhelyét. A szolgáltatáscsomag tartalmazza az új tevékenységi körök rögzítését (a tevékenységi köröket minden esetben a könyvelő módosítja változásbejelentő nyomtatványon, de a társaság a tevékenységi körök módosítását határozatban köteles rögzíteni). A szolgáltatáscsomag nem tartalmaz cégnév módosítást.
 • Névfoglalás szolgáltatás - A szolgáltatás igénybevételével lefoglalható valamely cégnév. A foglalásra vonatkozó kérelem benyújátását követően a cégbíróság ellenőrzi a választott cégnév helyességét, jogszabályoknak és a cégjegyzéknek történő megfelelését. A cégbíróság hely adó határozata alapján a választott cégnevet 60 napig más kérelmező veheti igénybe cégalapítás vagy cégnév módosítása során, kizárólag a kérelmező.

 

Biztosítjuk a cégmódosításhoz szükséges valamennyi, jogszabály által megkövetelt okirat előkészítését, cégalapítási folyamat ügyintézését, pénzmosási ellenőrzés lefolytatását, okiratok ügyvédi e-ellenjegyzését, cégmódosítási kérelem cégbíróságra történő benyújtását és az elsőfokú eljárásban a jogi képviselet ellátását.

Megkapja tőlünk az e-ellenjegyzett okiratokat hiteles pdf-ben, a cégbejegyzési kérelem .es3 fájlt, e-tértivevényt, és egyéb, az eljárásban keletkezett bírósági végzést. Az illeték és közzétételi költségtérítés megfizetését E-CÉG kezeli.