Belépés

Állítsa vissza jelszavát most!

Kérjük adja meg az e-mail címét és küldeni fogunk egy helyreállító levelet Önnek!

Új fiók létrehozása

Szeretnék hírlevelet kapni.

E-Szolgáltatások

E-Tanácsadás

Amennyiben kérdése merül fel a cégalapítással vagy cégmódosítással kapcsolatban jogi kérdése merül fel, keressen minket bizalommal.

Segítséget tudunk nyújtani a cégeljárás eljárásjogi kérdéseivel kapcsolatban (melyik bíróság jár el, melyik jogszabály alapján, milyen dokumentumok és igazolások szükségesek, külföldi tulajdonos vagy ügyvezető, vezető tisztségviselő eltiltása, adóregisztrációs eljárás, kényszertörlés, törvényességi felügyeleti eljárások stb.), valamint a társasági jogi kérdésekkel összefüggésben (gazdasági társaság, kft., bt., tulajdonosi jogok és felelősség, vezető tisztségviselői jogok és kötelezettségek, felelősség, cégadásvétel, üzletrész átruházás, taggyűlés összehívása, szabályszerű lebonyolítása, törzstőke leszállítása-, felemelése, pótbefizetés, szindikátusi szerződés, startup, kockázati tőkebefektetés, Jeremie, Hiventures, vételi jog, drag along jog, exit esemény, tag-along jog, hígulás-, és hígulás elleni védelem, e-taggyűlés, írásbeli taggyűlés, elektronikus hírközlési eszköz útján tartott taggyűlés, tagkizárás stb.)

A tanácsadás elektronikus hírközlő eszköz útján történik, az Ön által választott időpontban, angol és /vagy magyar nyelven. A megfelelő tanácsadás feltétele, hogy a vonatkozó dokumentumokat részünkre a tanácsadást megelőzően átadja. Dokumentum vizsgálata a tanácsadás során történik. Legalább egy munkaóra tanácsadási díjat kell fizetnie. A szolgáltatás díja időalapú.

E-Cégalapítás

Cégalapítás szolgáltatás teljesen online ügyintézéssel. Egyszerűsített cégeljárásban. A következő cégek alapításában tudunk segíteni: korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság. Bekérjük az alapításhoz szükséges adatokat, Ön Időpontot foglal a Pénzmosási azonosításra, majd megküldjük Önnek az aláírandó dokumentumokat. Aláírás Ügyfélkapu keretében, AVDH szolgáltatással.

Biztosítjuk a cégbejegyzéshez szükséges valamennyi, jogszabály által megkövetelt okirat előkészítését, cégalapítási folyamat ügyintézését, pénzmosási ellenőrzés lefolytatását, okiratok ügyvédi e-ellenjegyzését, cégalapítási kérelem cégbíróságra történő benyújtását és az elsőfokú eljárásban a jogi képviselet ellátását.

Megkapja tőlünk az e-ellenjegyzett okiratokat hiteles pdf-ben, a cégbejegyzési kérelem .es3 fájlt, e-tértivevényt, és egyéb, az eljárásban keletkezett bírósági végzést.

Az illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nem merül fel cégalapítás során az egyszerűsített cégeljárásban.


E-Cégmódosítás

Cégmódosítás szolgáltatás teljesen online ügyintézéssel. Egyszerűsített cégeljárásban. A következő cégfajták módosításában tudunk segíteni: korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság.

A következő cégmódosítások lehetségesek:

  • cégnév módosítás;
  • székhelymódosítás (bejegyzés / új bejegyzés);
  • telephely módosítás (bejegyzés / törlés);
  • fióktelep módosítás (bejegyzés / törlés);
  • ügyvezető módosítás (régi ügyvezető törlése / új ügyvezető bejegyzése / további ügyvezető bejegyzése
    / ügyvezetői adatok módosítása);
  • tagváltozás (régi tag törlése / új tag bejegyzése / további tag bejegyzése);

Biztosítjuk a cégmódosításhoz szükséges valamennyi, jogszabály által megkövetelt okirat előkészítését, cégalapítási folyamat ügyintézését, pénzmosási ellenőrzés lefolytatását, okiratok ügyvédi e-ellenjegyzését, cégmódosítási kérelem cégbíróságra történő benyújtását és az elsőfokú eljárásban a jogi képviselet ellátását.

Megkapja tőlünk az e-ellenjegyzett okiratokat hiteles pdf-ben, a cégbejegyzési kérelem .es3 fájlt, e-tértivevényt, és egyéb, az eljárásban keletkezett bírósági végzést. Az illeték és közzétételi költségtérítés megfizetését E-CÉG kezeli.