Belépés

Állítsa vissza jelszavát most!

Kérjük adja meg az e-mail címét és küldeni fogunk egy helyreállító levelet Önnek!

Online alapított cég

2022.09.21

89b9a12d73c57afdc6aedc832e74f0e1.jpg


Az online cégalapítás lehetősége már éve óta rendelkezésre áll, hiszen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról rendelkező szabályozás lehetőséget ad arra, hogy az eljáró jogi képviselő a pénzmosási ellenőrzést távolról, online videó platformon folytassa le. Az online cégalapítás azonban csak akkor teljesen online, ha az ügyfél nem jelenik meg személyesen az ügyvéd előtt, hanem az iratokat nyomtatás nélkül, elektronikus eszközön tárolva, az Ügyfélkapuja felhasználásával elérhető Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés szolgáltatással írja alá, rövidítve AVDH aláírással. Ebben az esetben az ügyfél a jogi képviselő által szerkesztett, előkészített, pdf formában megküldött elektronikus iratokat átveszi általában e-mailen, majd lementi eszközére, ott pedig elvégzi rajtuk az AVDH aláírási folyamatot, majd visszaküldi a jogi képviselő részére, aki ellenőrzi az AVDH aláírás megfelelőségét, és megfelelőség esetén a saját ügyvédi aláírásának felhasználásával ellenjegyzi az elektronikus iratot, majd küldi meg a cégbíróság részére.


A közelmúltban összefoglaló jogi szabályozás született az online cégalapításra, melyet a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról szóló 2021. évi CXXIV. törvény rögzített. Az említett jogszabály módosította a cégeljárásra vonatkozó 2006. évi V. törvény rendelkezéseit és beiktatta a 9/G.§. szakasz szerinti Online cégalapítást.
Az új szabályozás nem ellentétes a korábbi gyakorlattal, és választható forma olyan esetben, amennyiben a tagok EU állampolgárok, vagy EU honos társaságok. A cégalapításnál jelezni kell a kérelemben, hogy az alapítás a Ctv. 9/G.§. szakasza alapján történik. Ebben az esetben a cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül visszautasító végzését a kérelem érkezését követő első munkanapon kiadja, illetve a cégbíróság a hiánypótlásra felhívó végzését legkésőbb a kérelem beérkezését követő ötödik munkanapon adja ki, a kérelemről pedig érdemben a beérkezést követő 10 munkanapon belül dönt.

Mindezen szabályok tovább gyorsítják az egyszerűsített cégeljárás menetét, ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy EU állampolgárnak, vagy EU honos gazdasági társaságon kívül az online cégalapítást egyébként a normál szabályok szerint lefolytassák, nem a Ctv. 9/G.§. szakasza szerint, nem megjelölve a kérelem nyomtatványon az ilyen irányú eljárás
választását, ebben az esetben azonban a határidők a rendes szabályok szerint alakulnak.

Az E-CÉG az online cégalapítás és cégmódosítás gyakorlatát folytatja a szolgáltatásnyújtás során. Az ügyfeleknek személyesen nem kell megjelenniük, elegendő, ha egy mobiltelefonnal és internetkapcsolattal és Ügyfélkapuval rendelkeznek. A cégeljárással kapcsolatos aláírások, ügyintézés és „papírmunka” leegyszerűsödik, nincs szükség személyes megjelenésre, időpont egyeztetésre üzlettársakkal, mindenki akkor írja alá a dokumentumokat, amikor ideje engedi.