Belépés

Állítsa vissza jelszavát most!

Kérjük adja meg az e-mail címét és küldeni fogunk egy helyreállító levelet Önnek!

Intézze cége jogi ügyeit online

kényelmes és gyors megoldás, ügyvédi segítséggel

gyors

gyors

kényelmes

kényelmes

költséghatékony

költséghatékony

jogszerű

jogszerű

Milyen ügyeket intézhet oldalunkon?

  • Cégalapítás
  • Cégátírás
  • Cégnévmódosítás
  • Tanácsadás
  • Új tag bejegyzése vagy törlése
  • Ügyvezető törlése vagy bejegyzése
  • Székhelymódosítás
  • Telephelymódosítás, bejegyzés és törlés 
  • Fióktelephely módosítás, bejegyzés és törlés

Hogyan működik?

1.

Regisztráljon honlapunkon

2.

Válasszon az ügyek közül

3.

Adatok feltöltése és fizetés

4.

Ügyvédünk értesíti, amint ügye lezárult

Regisztráljon és próbálja ki!

A regisztráció díjmentes. A regisztrációhoz név, e-mail cím, és telefonszám megadása szükséges. Az adatokat A regisztrációt követően megtekintheti a folyamatokat és kiválaszthatja a szolgáltatást, legyen az cégalapítás, vagy valamely cégadat módosítása (székhely, cégnév, telephely stb.).

Kipróbálom

Rólunk

A Honlapot a dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda üzemelteti. Célunk az e-ceg.eu Honlappal, hogy a gazdálkodók, kisvállalkozók és a jogkereső közönség részére egyszerű, átlátható folyamatokkal biztosítsunk gyors, kényelmes,
de jogszerű megoldásokat legyen az kft., vagy bt. alapítása, vagy a gazdasági társaságok adatainak módosítása.


Innovatív megoldásunk, hogy a folyamatok során nem kell személyesen megjelenni az ügyvéd előtt, és a cégalapításhoz kapcsolódó adatokat a Honlapon keresztül adhatja meg. Saját fiókjában több céget is menedzselhet, indíthat új ügyeket. A Honlap integrált kommunikációs csevegővel rendelkezik, minden esetben élő munkatárs válaszol.

Bővebben

Alapító ügyvéd

Ügyvéd 1

dr. Soós Ádám
ügyvéd

Miért válasszon minket?

A dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda több, mint 10 éve foglalkozik társasági joggal, és cégjoggal, ennek körében több száz Cégügyet intéztünk el ügyfeleink megelégedettségére.

Az E-CÉG leegyszerűsíti a cégalapítást vagy a cégadatok módosítását, ugyanis nincs szükség személyes jelenlétre, a teljes folyamat online intézhető. Az online szolgálatás nyújtás körében biztosítjuk, hogy az ügyfél a felmerült kérdéseit integrált kommunikációs csatornán egyeztesse. Minden ügyben ügyvéd jár el. 2 munkanapon belül általában bejegyzésre kerül a megrendelt alapítás, vagy cégadat módosítás.

Rólunk mondták

Polimerdepo Kft.
Ledó Gergely ügyvezető

"A cégalapítás gyorsan és zökkenőmentesen ment, nagyon egyszerű volt a cégalapítás. Örültem, hogy nem kell ügyvéddel hosszas egyeztetéseket folytatni az aláírásra, nem kellett bemennem a városba, parkoló kereséssel töltenem az időt."

Görföl-Papp Kft.
Görföl Kosztasz ügyvezető

"Első cégem, de nem gondoltam volna, hogy így is lehet, nagyon egyszerű volt. Ha kérdésem volt gyorsan megválaszolták, a honlapon belül van chates beszélgető felület."

CSER & CSER Bt.
Cser Ildikó ügyvezető

„A szolgáltatás igénybevétele egyszerű volt, az ügyvédúr gyorsan jelentkezett, segített az online folyamatokban, kérdéseinkre válaszolt. Külön tetszett a dokumentumfeltöltő, és a chat funkció használata. Az ügy intézése során nem jelentett problémát, hogy az egyik résztvevő külföldön él.”

Kis István ügyvezető
„KISUNO Kft.”

"Székhelyet és telephelyet módosítottunk. Dr. Soós Ádám ügyvéd minden kérdésünkre választ kapott, jelezte ha valamire még szükség volt."

Maradt még kérdése?

Nagykorú, cselekvőképes személy, vagy jogszerűen bejegyzett jogi személy.

Az EUSZ 9. cikke és az EUMSZ 20. cikke értelmében uniós polgár mindenki, aki valamely tagállam állampolgára.

Külföldi állampolgár az, aki nem minősül Uniós állampolgárnak.

A jogi személy saját névvel, székhellyel, tagjaitól, illetve alapítójától elkülönített vagyonnal, valamint az ügyvezetését és képviseletét ellátó szervezettel rendelkezik.

A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. Gazdasági társaságok a közkereseti társaság (kkt.), a betéti társaság (bt.), a korlátolt felelősségű társaság (kft.) és a részvénytársaság (zrt., nyrt.).

A cég az 1875. évi kereskedelmi törvény fogalma a gazdasági társaság nevére, lényegében cég megegyezik a cég nevével. Az idő múlásával cég alatt értettek mindenféle vállalatot és gazdálkodó szervezetet is.

Az a vagyon, amelyet az alapítók a társaság rendelkezésére bocsátásának, annak érdekében, hogy az alapítást követően a cég a tevékenységet meg tudja kezdeni. A cég vagyona pénzbeli-, és nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A pénzbeli hozzájárulás történhet készpénz rendelkezésre bocsátásával vagy átutalással is. A cégalapítás során a törzstőke meghatározható Magyar Forinttól eltérő devizában is. Pénzeszköz hiányában is sor kerülhet vagyon rendelkezésre bocsátására, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás, azaz apport útján.

Az apport a nem pénzbeli hozzájárulás, amely a törzstőke része vagy egésze is lehet. Ez azt jelenti, hogy akár tárgyi eszközök, igazolt követelések, szellemi javak (tervek), szoftverek is bírnak értékkel, mely érték forintosítható, és azzal egyezően törzstőkeként meghatározható. Kft. esetében nem kell könyvvizsgálót igénybe venni a tárgyi eszköz vagy más apport értékének megállapítására, de a tag, aki az apportot szolgáltatja felelős az általa szolgáltatott apport értékéért. Az a tag, aki előtt ismert, hogy az apport értéke nem felel meg a megjelölt értéknek, az felelős az apport valódi értéke és a megjelölt érték közötti különbözetért a társaság hitelezőivel szemben.

Az alapítóknak több lehetőségük van. Lehetséges nyomban a társaság alapításával egyidejűleg, házipénztárba történő befizetéssel teljesíteni, vagy a cégbejegyzést és a bankszámla nyitást követően átutalás útján.
Lehetséges későbbi időpontot meghatározni a vagyon szolgáltatására.

Igen, feltételekkel. A befizetést el is lehet halasztani a társasági szerződésben meghatározott határidőig. A halasztott befizetésnek az a hátránya, hogy a be nem fizetett rész arányában a tag nem jogosult osztalékra. A társaság nem fizetheti ki a tagnak az őt megillető osztalékot, hanem azt a tag még meg nem fizetett törzsbetétére kell elszámolnia, amíg a be nem fizetett és a tag törzsbetétére elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a tag által vállalt teljes pénzbeli hozzájárulás mértékét. Ha a társaság a nyilvántartásba vételétől számított második teljes – tizenkét hónapot magában foglaló – üzleti év végéig a teljes pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására nem került sor, a tag a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulását a társaság nyilvántartásba vételétől számított második teljes üzleti évről készült beszámoló elfogadásától számított három hónapon belül köteles rendelkezésre bocsátani. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.

Igen, feltételekkel. Amennyiben az alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Az is fontos, hogy az alapítást követő 30 napon belül a cégbíróságra az iratokat be kell nyújtani, tehát ha az apport több, mint a törzstőke 50%-a, akkor legfeljebb 30 nap áll rendelkezésre a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására. Ha pedig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére és annak mértéke kevesebb, mint a törzstőke 50%-a, akkor a fennmaradó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződésben meghatározott időpontig kell szolgáltatni, de nem később, mint 3 éven belül.

Blog

89b9a12d73c57afdc6aedc832e74f0e1.jpg

Online alapított cég

Az online cégalapítás lehetősége már éve óta rendelkezésre áll, hiszen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról rendelkező szabályozás lehetőséget ad arra, hogy az eljáró jogi képviselő a pénzmosási ellenőrzést távolról, online videó platformon folytassa le.
Elolvasom
negative-space-thumb-craftsman-wood-work-job-man-wooden-table-work-working-workplace-sander-cut.jpg

Tevékenységi kör

A cégalapítás folyamatának egyik lépése, hogy az alapítók meghatározzák a cég főtevékenységét továbbá lehetőségük van egyéb tevékenységi köröket választani.
Elolvasom