Belépés

Állítsa vissza jelszavát most!

Kérjük adja meg az e-mail címét és küldeni fogunk egy helyreállító levelet Önnek!

Tevékenységi kör

2020.09.29

negative-space-thumb-craftsman-wood-work-job-man-wooden-table-work-working-workplace-sander-cut.jpg

A cégalapítás folyamatának egyik lépése, hogy az alapítók meghatározzák a cég főtevékenységét továbbá lehetőségük van egyéb tevékenységi köröket választani. Az egyes tevékenységeket a „Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere” tartalmazza, röviden TEÁOR.

Egyes tevékenységek folytatása bejelentéshez, képzettséghez vagy engedélyhez kötöttek. A tevékenységi feltételek megszokottak az üzleti folyamatokban, és többek között fogyasztóvédelmi-, és hatósági ellenőrzési célokat szolgálnak. Bejelentéshez kötött tevékenységek esetében általában egyszerű bejelentés szükséges, valamely jogszabályban meghatározott nyomtatvány felhasználásával. A bejelentést jellemzően a cég székhelye vagy a tevékenység végzésének helye szerinti illetékes közigazgatási szervnél kell megtenni, vagy a települési, illetve kerületi önkormányzat jegyzőjénél.


Egyes tevékenységeket a megfelelő képesítés birtokában lehet folytatni, és a cég egyik tagjának, vagy munkavállalójának rendelkeznie kell a végzettséghez kötött tevékenységhez szükséges képesítéssel. Ha nincs ilyen tag vagy munkavállaló, akkor megbízási jogviszony keretében is lehet olyan személyt foglalkoztatni, aki rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges képesítéssel, végzettséggel. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor egy megbízási jogviszony keretében alkalmazhat olyan munkavállalót, aki rendelkezik a szükséges képesítéssel, így a vállalkozás végezheti az adott tevékenységet. A végzettséget igénylő vállalkozói tevékenységek listája elérhető a Kormányhivatal oldalán (https://www.kormanyhivatal.hu/.../Kepesitesi...).


Vannak olyan tevékenységek, amelyek esetében már cégalapításhoz is engedély szükséges, mint például egyes pénzügyi tevékenységek. Ez utóbbit nevezzük alapítási engedélynek, amely akkor szükséges, ha a jogszabály a cég alapítását hatósági engedélyhez köti. Az alapítási engedély nélkül a cég nem jöhet létre, azaz az alapítónak már a cégalapítás előtt be kell szerezniük az engedélyeket. Az alapítási engedélyt a cégbejegyzési kérelemhez csatolni kell, ennek hiányában a cégbíróság a kérelmet hiánypótlási eljárás nélkül elutasítja. A Ptk. 3:97.§. (1) bekezdése szerint, ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a véglegessé vált hatósági engedély alapján kezdheti meg. A rendelkezés alapján a cég a választott tevékenységgel megalapítható, de a tevékenység gyakorlása csak engedély birtokában kezdhető meg. Ez a működési engedély.


Bejelentés, képzettség, alapítás-, vagy működési engedély hiányában végzett tevékenység jogszabályellenes, és hatósági következményeket von maga után, pénzügyi tevékenység esetében még büntetőjogi következményekkel is számolni kell. A cégalapítás előtt tájékozódjon, hogy a cég tevékenységéhez szükséges e valamely engedély, vagy egyébként milyen kötelezettségei vannak a hatóságok irányába. Az E-CÉG
szolgáltatásai között megtalálja az E-Tanácsadás szolgáltatást, melynek igénybevétele esetén az Ön által választott időpontban ügyvéd válaszolja meg a cégalapítással kapcsolatos kérdéseit.